Istrazivanja i projektovanja za privreduJournal of Applied Engineering Science

RESOURCE LEVELing AND RAW MATERIALS PURCHASE MODELS ON PROJECT


ISSN: 1451-4117

E-ISSN: 1821-31977
Volume 7 number 18, pages: 25 - 28

Nikolic Ilija 
Union University, Belgrade, Serbia

This paper considers the problem of leveling the resources type Work and planning the resources type Material. Some variants of multi criteria optimization problem supported with standard software for Project Management are presented - minimization of project time and minimization of maximum available Work resources. Needed Materials must be planed to realize the project plan supported with Work resources. If materials failures exist, the delaying of responsive activities is necessary. One example of project on construction industry with more resources, along purchase necessary substance for certain materials, and MS PROJECT implementation, are described too.

View article

1. Jovanović, P.M. (2004) Upravljanje projektom. Beograd: Grafoslog

2. Kerzner, H. (2003) Project management: A systems approach to planning, scheduling and controlling. New Jersey: John Wiley & Sons

3. Nikolić, I. (2002-2004) Project management and multi-project management (upravljanje projektom i projektima) u graditeljstvu. Beograd: Fakultet za graditeljski menadžment, Multimedijalni CD-ROM

4. Nikolić, I., Krčevinac, S., Malešević, Đ., Ilić, M. (1998) Upravljanje projektima i primena softvera CA-SuperProject. Bor: Institut za bakar

5. Nikolić, I. (2005) Softverska podrška upravljanju resursima Work i Material na projektu. u: YUPMA IX Internacionalni simpozijum iz Project Managementa 'Sa Project Managementom u evropske integracije', 13-15. jun, Zlatibor, Zbornik radova, str. 415-419

6. Nikolić, I. (2004) Aspekti kvaliteta u upravljanju životnim ciklusom građevinskog projekta - primer stanogradnje. u: SymOrg 2004, IX Međunarodni simpozijum 'Menadžment, ključni faktori uspeha' 06-10. jun, Zlatibor, Zbornik radova, CD, str. 1-10

7. Nikolić, I. (2004) Životni ciklus građevinskog projekta - upravljanje i softverska podrška. u: DQM 2004, 7. međunarodna konferencija - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beogad, 16-17. jun, Zbornik radova, str. 620-627

8. Nikolić, I., Urošević, J., Božilović, Z., Ristoski, R. (2002) Tok novca i likvidnost projekata - da li postoji efikasna softverska podrška?. u: YUPMA 2002, VI Internacionalni simpozijum iz Project Managementa 'Upravljanje projektima u sprovođenju reformi', 8-10. maj, Zlatibor, Zbornik radova, str. 112-116

9. Nikolić, I., Urošević, J., Božilović, Z., Ristoski, R. (2002) Upravljanje tokom novca i likvidnošću na više projekata primenom MS Project 2000. u: YUPMA 2002, VI Internacionalni simpozijum iz Project Managementa 'Upravljanje projektima u sprovođenju reformi', 8-10. maj, Zlatibor, Zbornik radova, str. 117-121

10. Nikolić, I., Borović, S., Drobnjaković, S. (2001) Multimedijalna edukacija o upravljanju projektom i projektima i višekriterijumskoj optimizaciji. u: SYM-OP-IS 2001, XXVII Jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja, 02-05.11., Beograd, Zbornik radova, str. 387-390