Istrazivanja i projektovanja za privreduJournal of Applied Engineering Science

METHODOLOGY FOR APPLYing WELDing IN MAINTENANCE


ISSN: 1451-4117

E-ISSN: 1821-31977
Volume 4 number 14, pages: 29 - 32

Maric Aleksandar 
Fakultet za Industrijski Menadzment, Krusevac, Serbia

Djuric Sava 
Institut IMK 14.Oktobar, Krusevac

Dasic Predrag 
Visa Tehnicko Tehnoloska Skola, Kruševac, Krusevac, Serbia

The welding and similar technologies have great application in revitalisation of worn-out and damage parts in different areas, with big savings. In this paper a review of one possible methodology for application technologies for repair damage items and constructions is given. The application of this methodology under real condition has demonstrated positive results and therefore it may recommended as a model for welding procedures in maintenance.

View article

1. Jaruga, I., Živčić, I., Gracin, M. (1994) Reparaturno zavarivanje. Zagreb: autorsko izdanje

2. Kraut, B. (1988) Strojarski priručnik. Zagreb: Tehnička knjiga

3. Wasserman, R. (2003) Kako se štede milioni reparaturnim zavarivanjem. Bor: Institut za bakar

4. Živčić, M. (1966) Zavarivanje i srodni postupci. Zagreb: Društvo za tehniku zavarivanja SRH

5. Živčić, M., Remenar, I. (1972) Zavarivanje - tehnološke podloge i unapređenje. Zagreb: Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske

6. Živčić, M. (1980) Zavarivanje i srodni postupci - elektrolučno zavarivanje. Zagreb: Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske