Istrazivanja i projektovanja za privreduJournal of Applied Engineering Science

MAGNETIC FIELD OF ELECTRIFIED RAILWAY LINES IN SLOVENIA


ISSN: 1451-4117

E-ISSN: 1821-31977
Volume 7 number 23-24, pages: 55 - 60

Cene Bojan
Ministry for Traffic, Ljubljana, Slovenia

In the environment in which we live we are exposed to different kinds of radiation. Radiation is divided into ionising radiation as a result of radioactive decay and into non-ionising radiation, which is the consequence of electromagnetic waves. the use of electric power has penetrated every area of human activities. Its accompanying effects are electromagnetic waves, which expand into the space surrounding the installations for the generation, transmission and use of electric power. the research in the last 20 years has concentrated on the possibly harmful effects of low frequency (0 - 300 Hz) electromagnetic waves on man and the environment. However, not much research has been conducted into the magnetic fields under the electric overhead traction systems. Therefore, this paper is presenting the results of the calculation of the magnetic field under the electric overhead traction system on Slovenian railways.

View article

1. (1996) Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Uradni list RS, Ljubljana, št. 70/96

2. Cene, B. (2007) Interoperativna lokomotiva na Slovenačkim železnicama. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 5, br. 18, str. 19-24

3. Kozinc, V. (1972) Stabilne naprave enosmernega sistema 3 kV za železniško vleko. Ljubljana: Združeno železniško transportno podjetje, 1. del

4. Trlep, M. (2003) Teoretska elektrotehnika. Maribor: Fakultet za elektrotehniko, računalništvo in informatiko