Istrazivanja i projektovanja za privreduJournal of Applied Engineering Science

PORT MACHINERY MAINTENANCE


ISSN: 1451-4117

E-ISSN: 1821-31977
Volume 6 number 21, pages: 29 - 34

Djelovic Deda 
Luka Bar AD, Bar, Crna Gora

Importance of the port machinery maintenance is determined by extremely high rank of significance of the port machinery in the cargo handling process. Results of appropriate analyses strongly confirm direct correlations between parameters characteristic for port machinery exploitation (cargo handling process) and those characteristic for port machinery maintenance process. An overview on general aspects of port machinery maintenance is given in this paper. Special attention is focused on maintenance process objectives, maintenance concepts, different models of the maintenance system organization, as well as, to some relations between maintenance process and key environmental aspects in a port.

View article

1. Adamović, Ž., Jevtić, M. (1988) Preventivno održavanje u mašinstvu. Beograd: Građevinska knjiga

2. Adamović, Ž. (1986) Tehnička dijagnostika u mašinstvu. Beograd: Naučna knjiga

3. Baldin, A. (1989) Održavanje po stanju. u: Savremene koncepcije održavanja, IIS, proletni seminar, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, II dio

4. Baldin, A. (1989) Održavanje po stanju. u: Savremene koncepcije održavanja, IIS, proletni seminar, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, I dio

5. Đelović, D. (2002) Konkretizacija ciljeva održavanja sredstava lučke mehanizacije. u: KOD 2002, konferencija, Herceg-Novi, Zbornik radova

6. Đelović, D., Medenica, D. (2005) Faktori koji iniciraju proces investiranja u domenu unapređenja tehnologija pretovara tereta. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 3, br. 8, str. 11-18

7. Đelović, D. (2008) Neki aspekti analize faktora koji determinišu produktivnost sredstava mehanizacije u procesu lučkog pretovara. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 6, br. 19, str. 41-48

8. Savezni zavod za standardizaciju (1997) JUS ISO 14004: Sistem upravljanja zaštitom životne sredine - opšte smernice za principe sistema i postupke. Beograd

9. Stanivuković, D. (1989) Pregled savremenih koncepcija održavanja. u: Savremene koncepcije održavanja, IIS, proletni seminar, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka

10. Stipanić, Lj. (1982) Mehanizacija luka i lučkih terminala. Pula: Istarska naklada